Getuigenissen

Els Claeys
Els Claeys
ingenieur
Olivier Fayt
Olivier Fayt
Burgerlijk Ingenieur
Wim Van Laere
Wim Van Laere
Jurist
Myriam Juveyns
Myriam Juveyns
Juriste
Thierry Dejaegere
Thierry Dejaegere
Technisch deskundige


Els ClaeysWim Van Laere, Jurist
directoraat-generaal Luchtvaart

Na mijn studies rechten volgde ik een specialisatiejaar lucht- en ruimterecht bij onze noorderburen in Leiden. Daar ontdekte ik ten volle mijn passie voor alles wat met vliegtuigen te maken heeft. Na een klein jaar in een advocatenkantoor solliciteerde ik voor de functie van jurist bij de FOD Mobiliteit en Vervoer en dat vooral omdat er functies waren bij het Directoraat-generaal Luchtvaart.

In een klein land als België heb je heel weinig kansen om daarmee aan de bak te komen, vooral op de privémarkt. Tijdens mijn specialisatiejaar werd ook duidelijk dat je binnen de overheid wel in contact komt met deze materie. Mijn keuze was dus snel gemaakt en ik heb er geen spijt van.

‘Luchtrecht behandelt verschillende materies. Het belangt zowel het publiek- als privaatrecht aan. We werken in een omgeving die op dat vlak zowel op internationaal en Europees niveau als op nationaal niveau sterk gereguleerd is, denken we bijvoorbeeld aan geluidsoverlast of aan rampen… We geven vooral advies naar het beleid en onderzoeken of bepaalde acties ondernomen kunnen of mogen worden. Daarvoor moeten we enorm veel opzoeken in het Belgisch luchtwetboek, onze ‘Bijbel’. En uiteraard volgen we de ontwikkelingen in de luchtvaartsector op de voet. Zo geven nieuwe commerciële ideeën soms ook aanleiding tot juridische adviezen van onze dienst. Recent moesten we hier bijvoorbeeld nog onderzoeken of een luchtvaartmaatschappij geld mag vragen als mensen tijdens de vlucht naar het toilet moeten…’